top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Vervolgcursus Nuenen

Vervolgcursus Nuenen

Bij de vervolgcursus in Nuenen werken cursisten een volledig seizoen (15 lessen) aan het verbeteren van hun fotografie. Dat doen ze aan de hand van thema's. Deze thema's worden verwerkt in workshops. Vervolgens worden de foto's besproken in de bespreeklessen. Het is mogelijk deze cursus vaker te volgen omdat je telkens nieuwe workshops krijgt en er ook altijd verbeterdoelen zijn. Dat kan zijn technisch maar ook inhoudelijk qua fotografie. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met het niveau en ontwikkeling van de fotograaf.

bottom of page